This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

14.07.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Брот мел" ЕООД за "Сервиз за селскостопанска техника и автотранспорт", което ще се реализира в ПИ 113053 по КВС на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение