This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.06.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен

Заповед №1043 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на терен - тротоарна площ в обхвата на кръстовището на бул. Хр. Ботев и пл. Възраждане в гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1043 / 16.06.2016 г.