This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.06.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1042 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII по ПУП-ПР на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1042 / 16.06.2016 г.