This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

08.06.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №1006 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост, находящ се в с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №1006 / 08.06.2016 г.