This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.05.2016:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 917 / 18.05.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в кв. 18а по ПУП - План за регулация на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед № 917 / 18.05.2016 г.