This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

18.05.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 912 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения, считано от стопанската 2015 / 2016 година на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Добри дял.

Изтегли:
   Заповед № 912 / 18.05.2016 г.