This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

18.03.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 591 / 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот частна общинска собственост № 041007 в землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед № 591 / 18.03.2016 г.