This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

24.02.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус-строй" ЕАД за "Преустройство и промяна на предназначението на метален навес за селскостопански инвентар в цех за металообработка" в УПИ I-804, в квартал 15 по ПУП на с. Козаревец.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение