This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.12.2015:
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 16.12.2015 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, чрез електронна поща на адрес: obsavet@lyaskovets.net.

Изтегли:
   Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец