This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

24.11.2015:
График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата"

График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата" - Процедура 2015 г., на 02.12.2015 г. в Зала на Общинския съветник в сградата на Община Лясковец.

Изтегли:
   График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата"