This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

06.10.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №1545 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108031, находящ се в землището на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №1545 / 06.10.2015 г.