This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

25.09.2015:
Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2"

Заповед №1479 / 25.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2".

Изтегли:
   Заповед №1479 / 25.09.2015 г.