This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

18.08.2015:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1225 / 18.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи ниви, находящи се в землището на гр. Лясковец, местност "Томовото".

Изтегли:
   Заповед № 1225 /18.08.2015 г.