This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

10.07.2015:
Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД - изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно в УПИ VI в квартал 127 по плана на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД