This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

02.07.2015:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение за рехабилитация на съществуващ трафопост №2/АРЗ "Победа" / и изграждане на кабелно ел.захранване СрН на същия трафопост в УПИ VІ, кв.131, гр. Лясковец.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение