This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

30.06.2015:
Списък на имоти за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни

Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери, за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ.

Изтегли:
   Списък на имоти за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни