This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

17.06.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед № 804 / 17.06.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Кметство Добри дял.

Изтегли:
   Заповед № 804 / 17.06.2015 г.