This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

26.05.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 691 / 26.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година на имот частна общинска собственост, представляващ имот № 017004 с площ 19.396 дка, находящ се в землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед № 691 / 26.05.2015 г.