This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

21.05.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 666 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Добри дял.

Изтегли:
   Заповед № 666 / 21.05.2015 г.