This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

20.05.2015:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец, относно третиране на пшеница с препарат Фалкон 460 ЕК.

Изтегли:
   Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец