This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

11.05.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №596 / 11.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Мерданя.

Изтегли:
   Заповед №596 / 11.05.2015 г.