This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.03.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 297 / 16.03.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в землището на с. Джулюница.

Изтегли:
   Заповед № 297 / 16.03.2015 г.