This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

27.02.2015:
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол № 3 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 25.02.2015 г.

Изтегли:
   Протокол № 3 / 25.02.2015 г.