This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

24.02.2015:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №203 / 24.02.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №203 / 24.02.2015 г.