This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

13.02.2015:
Информация за инвестиционно предложение

Информация за инвестиционно предложение с цел обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци, преди предаването им на лицензирани фирми.

Изтегли:
   Информация за инвестиционно предложение