This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

08.01.2015:
Уведомление за инвестиционно предложение от "Комунални услуги 33" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци от "Комунални услуги 33" ЕООД.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение от "Комунални услуги 33" ЕООД