This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.12.2014:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед №2024 / 15.12.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир "Черни мост".

Изтегли:
   Заповед №2024 / 15.12.2014 г.