This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

10.11.2014:
Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2015 г.

Заповед № 1704 / 30.10.2014 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община Лясковец за 2015 г.

Изтегли:
   Заповед № 1704 / 30.10.2014 г.