This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

14.10.2014:
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново

Приложеният файл съдържа Протокол №2 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново, проведено на 14.10.2014 г.

Изтегли:
   Протокол №2 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново