This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

09.10.2014:
Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци

Приложеният файл съдържа съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци, в това число новодоставените съдове за сгурия и пепел от домакинствата.

Изтегли:
   Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци