This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.09.2014:
Решение на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №ВТ-09-ЕО/2014 г. на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014-2020 г.".

Изтегли:
   Решение №ВТ-09-ЕО/2014 г.