This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

22.08.2014:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1327 / 22.08.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя.

Изтегли:
   Заповед №1327 / 22.08.2014 г.