This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

12.08.2014:
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.08.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Лясковец - Център за информация и услуги на граждани - гр.Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Изтегли:
   Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец