This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

27.05.2014:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №761 / 26.05.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

Изтегли:
   Заповед №761 / 26.05.2014 г.